Undersøg naturen

Undervisningsmateriale til naturfagene

Natweb.dk er en lille enkelmandsvirksomhed, som udvikler undervisningsmateriale til naturfagsundervisningen i folkeskolen og gymnasiet.

Bestemmelsesduge: 

 • Skovens træer
 • Smådyr fra landjorden
 • Saltvandsdyr fra havnemolen og det lave vand
 • Skovens træer om vinteren
 • Tang
 • Smådyr i de ferske vande
 • Sten på stranden
 • Skovens svampe
 • Skovens forårsblomster
 • Planter fra sø og dam

Dissekeringsduge:

 • Undersøg en fisk
 • Undersøg et hjerte

Geologiske duge:

 • Det geologiske kredsløb
 • Sortering af sten
 • Sten på stranden
 • Ledeblokke - hvor kommer fra stenene? 

Biologi-modeller:

 • Kroppen - skelet og organer
 • Replikation & transskription
 • Translation
 • Organismer fra land, salt- og ferskvand
 • Næringsstoffer - kulhydrater, fedtstof og proteiner

Kemi-modeller:

 • Grundstoffernes periodesystem
 • Magnetisk  molekylemodel