Bredvadporfyr

Stammer fra fjeldområdet i Dalerne i Midtsverige. Er transporteret til Danmark med nordøstisen fra Sverige.  Findes ofte på strandet ved Kattegat og de indre danske farvande. Det er sjældent, at stenene man finder er større end 10 cm.

Læs mere om bredvadporfyr.BredvadsporfyrOprindelseBredvadsporfyr