Brun østersøkvartsporfyr

Stammer fra grundfjeldet på bunden af østersøen øst for Stockholm. Er transporteret til Danmark med sydøstisen fra Østersøen. Findes især på kysterne i det sydøstlige Danmark.


Læs mere om  brun østersøkvartsporfyr.Brun østersøporfyrOprindelseBrun østersøporfyrDK