Rød østersøkvartsporfyr

Stammer fra grundfjeldet på bunden af Østerssøen sydøst for Ålandsøerne. Er transporteret til Danmark med sydøstisen fra Østersøen. Findes ofte på kysterne i det sydøstlige Danmark, samt på Hindsholm og i Kaløvig.

Læs mere om rød østersøkvartsporfyr.Rød østersøporfyrOprindelseRød østersøporfyr