Ledeblokke - hvor kommer stenene fra?

 Tag dugen med til stranden, når klassen skal undersøge, hvilke sten de kan finde og hvor stenene kommer fra. Dugen giver hurtig svar på, om eleverne har fundet nogle de mest almindelige og karakteristiske ledeblokke, man kan finde i Danmark. Tillige giver dugen svar på hvor stenene kommer fra og hvordan de er kommet til Danmark.
Ledeblokke er sten, som er så karakteristiske i deres farvesammensætning, at de er letgenkendelige, og hvis oprindelsessted, dvs. det sted, hvor stenen findes som fast fjeld, kan fastslås.

Dugen kan tåle at eleverne sidder og går på dugen. Efter endt undersøgelse tørres dugen ren med en våd klud. Når dugen er tør, kan den lægges væk og er klar til næste gang, der skal indsamles sten på stranden.

Pris: 300,- (375,- incl. moms)/stk + forsendelse. Skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.k